masala és barreja d'espècies

Articles de la seccio
Barris

Inversionisme i violència immobiliària organitzada

Text: Masala / Il·lustracions: Nomdenoia / Infografia: Maria Pons Renom

El nou cicle d'inversionisme immobiliari, juntament amb el creixement aclaparador de la indústria turística, s’ha materialitzat en el centre històric, i més enllà, en un cicle de violència (des)encadenada, on noms com MK Premium, Desokupa o Airbnb simbolitzen diferents capes d’un assetjament estructural que ha convertit en quotidiana l’expulsió del veïnat amb diferents mètodes.